drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

TANIM: Zekada,görme ve işitmede bir sorun olmamasına rağmen;algılamada, düşünmede, kendini ifade etmede,sözlü dili kullanmada, okuma-yazma ya da matematik becerilerinde gözlenen çok boyutlu bir bozukluktur.

ÖZELLİKLERİ

 

Öğrenme güçlükleri gelişimin bir çok alanını etkileyebilir.Bu çocuklar,bazı alanlarda zorluklar yaşarken diğer faaliyetlerde yaşıtlarından daha üstün becerilere sahip olabilirler.

Düşünce, duygu ve davranışlarını yeterli derecede denetleyemezler, düşünmeden harekete geçerler.Tez canlı, sabırsız, tepkisel ve heyecanlı olabilirler.

Bazılarında karşı gelme, davranış sorunları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu görülebilir.

Motivasyonları  çok düşüktür.

Bazılarında el becerileri yaşıtlarına göre  daha az gelişmiştir. Örneğin ; yazıları bozuk, sakarlıkları daha çoktur.

Bazı çocukların dikkat süreleri azdır.Çoğunda dikkat dağınıklığı, dikkatlerini yoğunlaştıramama görülür.

Uzaklık – derinlik boyut algısı zayıftır.

Görsel ayrımlaştırma yetenekleri zayıftır. Harfleri karıştırır, ters yazarlar.

Görsel figür – zemin ayırt etme güçlüğü yaşarlar. Harf – kelime – satır atlarlar.

İşitsel  ayrımlaştırmada güçlük yaşarlar.işittikleri bazı harfleri karıştırırlar (f- v, b-m )

Gecikmiş  dil gelişimi  ve artikülasyon sorunları vardır.

Yön bulma sorunları  yaşarlar.

Sağ – sol  ayırt etmede, mesafe tahmininde güçlük çekerler.

Dün – bugün, önce – sonra kavramlarını, saati öğrenmede güçlükleri vardır.

Okumayı sökememe, yavaş ve hatalı okuma, yazı hataları ve yazının grafik bozukluğu görülür.

Çocukta ; bezginlik, kendini güvensiz ve değersiz hissetme, yeterince zeki olmadığını düşünme, kavgacılık , çabucak alınma  vb. duygusal problemler gözlenebilir.

Fizyolojik yakınmalar ortaya çıkabilir (baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı vb.) ya da okula gitmede isteksizlik  gözlenebilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü  olan çocuklar,  algılanan bilgileri  sıralama, kullanma ve ortama göre yorumlama  konusunda problem yaşarlar. Bu bilgilerin bellekte  tutulması konusunda zorlanırlar. Kazanılan bilgilerin kullanımında sorun varsa çocuk  kendiliğinden konuştuğunda akıcı ve düzgün konuşurken , sorulara yanıt vermede  aynı beceriyi gösteremez ve tutuklaşır.

Unutkan olabilirler. Okulda kalemlerini, defterlerini, ödevlerini unuturlar.

Sakar ve dalgın olabilirler.

Çarpım tablosunu öğrenmede güçlük çekerler.

Görsel  algılama ve organizasyon güçlüğü nedeniyle toplama yerine çarpma yaptığı, toplamaya soldan başladığı görülür.

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG) OLAN ÇOCUKLARIN

ÖĞRETMENLERİNE  ÖNERİLER

 

  ÖÖG olan bir çocukla karşılaştığınızda ailesiyle işbirliği yaparak, çocuğun sınıf içindeki durumundan ve gözlemlerinizden aileyi haberdar etmelisiniz.

  Ön sıralarda oturtmak sizi ve dersi takip açısından çocuğa kolaylık sağlayacak, daha aktif olarak derse katılmasına yardımcı olacaktır.

  Bilgiyi kazanıp kazanmadığını sınamanın en iyi yolu, daha iyi öğrendiği yöntemden faydalanmaktır. ÖÖG olan çocukların bazıları görerek,  bazıları işiterek daha kolay öğrenmektedir. Örneğin;  ağır yazıyor ve yetiştiremiyorsa, sözlü sınav yaparak bilgiyi edinip edinmediğini saptayabilirsiniz. Tam tersi motor becerileri iyi, ancak ifade edici dil becerisi iyi olmayan öğrencinizin bilgisini; tahtaya yazmasını isteyerek sınayabilirsiniz.

  Zayıf yönlerine odaklanarak onu hayal kırıklığına uğratmaktansa, güçlü taraflarını ön plana çıkarabilirsiniz.

  Ödevleri başarabileceği ölçüler içinde verebilir,  böylece zorlamanın etkisini azaltarak, adım adım kolaydan zora geçişi sağlayabilirsiniz.

  Bu çocukların çoğu,  kolay anlayabilecekleri, kısa kelimelerden oluşan, detaysız ve kesin yönergelere ihtiyaç duyarlar.

  Kolaylıkla seçim yapamadıkları için sıklıkla yönlendirilmelidirler.

  Pek çok sembolü birbirine karıştırırlar (harf,rakam,işaret vb.). Bu durumda tahtadan bakarak bir şeyler kopya etmek bu çocuklar için güçtür. Bu konuda ona diğer çocuklara nazaran daha toleranslı davranmak gerekir.

  Arkadaşları tarafından sıklıkla reddedilirler. Gruba dahil olmaları konusunda onlara yardımcı olabilirsiniz.

  Bazı görevleri tek başlarına yapmayı tercih edebilirler.  Başkaları ile çalışmayı zor buluyorsa bunu görmezlikten gelebilir, yalnız çalışması için fırsatlar verebilirsiniz.

  Bilgileri aktarırken konuları daha çekici hale getirmek için modeller, objeler, resimler kullanarak anlatabilirsiniz.

  Öğrendiği konuların devamlılığı ve sürekliliği korunmalıdır.  Bir konudan başka bir konuya geçerken bir önceki konuyu tam olarak öğrenip öğrenmedikleri konusunda dikkatli olunmalıdır.

  Öğrencinizin öğrenme hevesini destekleyebilirsiniz. Bilgiyi kazanmanın en önemli faktörü motivasyondur. Öyleyse;  öğrencinizin  güçlü  yönlerini sınıf içinde vurgulayarak, başarabileceği  ödevlerden başlayarak, sorumluluk vererek, onun sınıf içinde kendine güvenini artırabilir ve öğrenmeye istekli hale getirebilirsiniz.

  Başarması için baskı yapılmadan destek olunmalıdır.

  Çocuğun ilgi duyduğu konular belirlenmeli ve öğretmeye bu noktalardan başlanmalıdır (resim yapma, çizgi roman okuma vb.).

  Her çalışma sonunda bütün hatalarını tek tek göstermektense, birkaç çalışma sonunda genel hatalar üzerinde durulmalı ve yorum yapılmalıdır.

  Çalışmalar sırasında öğrenilenler çok fazla tekrar edilerek pekiştirilmeli, daha  önceki öğrenilenler unutulabileceğinden anlayış gösterilmelidir.

  Sakin,sabırlı ve anlayışlı olunmalıdır.

  Çocuğun yazı yazarken satır aralıkları bırakarak yazması sağlanmalı, çizgili defter kullanılmalıdır.

  Çocuğun yaptığı yanlışlar çarpıcı renklerle işaretlenmemelidir.(Çocuğun cesareti kırılabilir)

  Kurallar konulmalı ve uygulamada istikrarlı ve tutarlı olunmalıdır.

  Dikkatlerini çok kısa süre toplayabildiklerinden, daha kısa görevler verilmeli ve sık sık kontrol edilmeli, etkinlikler mümkün olduğunca basitleştirilmelidir.

  Etkinlikler esnasında çocuğun sağını-solunu ayırdetmesine yardımcı olunmalıdır.

  Okurken satır takibini kalemle, cetvelle ya da parmakla yapması sağlanmalıdır.

  Okuma-yazma öğretiminde parçadan bütüne (tümevarım)  yöntemi kullanılmalıdır.

  Noktaları birleştirerek şekil-resim oluşturma çalışmaları yapılabilir.

  Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler kullanılarak çalışmalar yapılabilir.

  Basit atasözleri öğretilerek ne anlattığı tartışabilinir.

  Kelimelerin cümledeki yerleri değiştirilerek çocuktan düzenlemesi istenebilir.

  Çeşitli konularda çocuğun kendi gözlem ve yorumlarını anlatabilmesine fırsat verilmelidir.  

  Kendi yorumlarını katamadığı durumlarda , bu yorumları alabilmek için çocuğa sorular  sorulmalıdır.

  Basit şiirleri öğrenmesi sağlanabilir.

 

En önemlisi onun farkında olduğunuzu, onun değerli bir insan olduğunu hissettirmenizdir. Gösterdiği her çaba ve başarıyı sevginizle ödüllendirebilirseniz, sevginizi  hissederse çabalarınızın ve sabrınızın meyvesini çabuk alabilirsiniz. Onu kazanmayı, topluma kazandırmayı  başarabilirsiniz !...

 Bursa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

 

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist &  Psikoterapist

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

www.facebook.com/AntalyaTerapiPsikiyatri

twitter.com/DrSevilayZorlu

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

Tel: 0 242 316 98 99 

 

 

 

 

 

 


Web Sitlerimiz: Antalya Terapi Psikiyatri | Antalya Cinsel Terapi | Neo Rezonans Antalya | Sevilay Zorlu