drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
TERAPİDE NE OLUR?
PSİKOTERAPİ NASIL FAYDA SAĞLAR?

v  Psikoterapinin bir kişi üzerinde faydalı olmasını sağlayan önemli unsurlardan biri danışanın psikoterapistiyle kurduğu terapötik ittifaktır.

TERAPÖTİK İTTİFAK; en genel anlamıyla psikoterapist ve danışan arasında oluşan, İNSANİ, GÜVEN TEMELLİ, İŞBİRLİĞİ VE UYUMA DAYALI İLİŞKİ SÜRECİ dir.

Danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yöneliktir

v  Danışan belki de ilk defa en mahrem konularını yargılanmadan, eleştirilmeden bir başkasıyla paylaşma ve çözümleme imkânı bulur,

v  Benzer bir ilişkiyi günlük hayatta başkalarıyla kurması çoğunlukla mümkün olamaz, olsa da çevresindekiler profesyonel bir psikoterapist gibi olayları tarafsız değerlendiremez.

v  Sadece psikoterapistle kurulan bu terapötik ittifak sayesinde bile süreçte ilerleme kaçınılmaz bir hal alır.

v  Psikoterapinin faydalı olmasını sağlayan bir diğer unsur psikoterapistinin bilgi birikimi, deneyimi ve profesyonelliğidir.

PROFESYONEL BİR PSİKOTERAPİSTdiğer insanlardan farklı olarak sorunun kaynağını, etkilerini, çözüm engellerini ve çözüm yollarını tespit ederek danışanına has bir iyileştirme süreci planlamasına yetkin bir kişidir.

v  Bir psikoterapisti diğer insanlardan ayıran bu beceri, danışanın sorunlarının kaynağını fark ettirip onları çözümlemesine yönelik oldukça önemli bir etki sağlar.

v  Psikoterapistin bu profesyonel desteği ve yönlendirmesiyle psikoterapi süreci çok daha hızlı ilerleyebilir.

v  Psikoterapist bilgi ve deneyimiyle danışanın sorunlar karşısında baş etme becerilerinin güçlenmesine olanak sağlayan profesyoneldir.

DANIŞAN psikoterapi süreci boyunca ve sonrasında karşılaştığı sorunlarla daha kolay baş edebilecek ve travmalara dayanıklı bir duruma erişir.


Web Sitlerimiz: Antalya Terapi Psikiyatri | Antalya Cinsel Terapi | Neo Rezonans Antalya | Sevilay Zorlu