drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
PSİKOTERAPİ ETİK İLKELERİ
PSİKOTERAPİ ETİK İLKELERİ

            Her psikiyatristin  psikoterapötik yaklaşımın ilkelerini bilmesi, hastasına daha fazla yardımcı olabilmesini sağlar. Bu temel ilkeler; dinlemeyi bilmek, eş duyum (empati) yapabilmek, hastayı yargılamamak, terapist hasta (danışan) ilişkilerinin sınırlarını korumak, aceleci yorumlamalara kapılmamak, yorumları uygun zamanlarda yapmak, dürüst ve saydam olmak, vb.

             Bunlar in­sana saygılı, yardımcı olmaya çalışan, yansız, yargılamasız davranan kişilerin yapabileceği şeylerdir. Terapi­nin türü ne olursa olsun, "olmazsa olmaz" ilkeleri bun­lardır. Hasta ya da danışan hangi dinden, ırktan, ülke­den, hangi meslek grubundan olursa olsun, eşit ve insana saygılı davranışta bulunmak esastır.

                                                                                                                 Prof.Dr.M.Orhan Öztürk


Web Sitlerimiz: Antalya Terapi Psikiyatri | Antalya Cinsel Terapi | Neo Rezonans Antalya | Sevilay Zorlu