drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
PSİKOTERAPİ HER ZAMAN FAYDALI MIDIR?
PSİKOTERAPİ SEANS SIKLIĞI, SÜRESİ NEDİR?
 • Yalnızca tek bir seansın etkili olduğu kişiler olduğu gibi yıllarca psikoterapiye devam etmek zorunda kalan danışanlar da vardır.
 • Kişiden kişiye ve yaklaşımdan yaklaşıma değişir.
 • Psikoterapistin bağlı olduğu kuram, çalıştığı teknik; danışanın kişisel özellikleri, zamanı, maddi olanakları ve sorunun niteliğine göre değişiklik göstermektedir.
 • Şu an da genel kabul başlangıçta en az haftada 45-50 dakikalık bir seans yapılmasının iyi olacağı yönündedir,
 • PSİKANALİTİK VE DİNAMİK KURAM çerçevesinde bir psikoterapi sürecinde ise psikoterapinin faydalı olabilmesi için görüşmelerin haftada en az 2, 3 seans yapılması gerektiği kanısı hakimdi
 • Son yıllarda yapılan araştırma bulgularına göre, depresyon tedavilerinde en etkili psikoterapi yöntemi KOGNİTİF-DAVRANIŞÇI TERAPİLERDİR
 • Bu terapilerin özelliği, depresyonun en yoğun olduğu, tedavinin başında haftada l ya da 2 kere hastayla psikoterapistin bir araya gelmesi ve görüşmeler arasında kalan zamanda da ev ödevlerinin uygulanmasıdır.Bunlara hasta ve terapist birlikte karar verdikleri için daha yaygın etkileri olabilir. Bu terapiler genellikle 14-20 hafta sürer
 • KOGNİTİF DAVRANIŞÇI TERAPİLER hemen hemen en kısa sürede en etkin terapi yöntemidir. Diğer terapi yöntemleri daha uzun sürebilir.
 • Birçok araştırmada bu terapilerin bazı durumlarda ilaç kadar etkili olduğu gözlenmişti
 • KOGNİTİF DAVRANIŞÇI TERAPİLER bittiği zaman ilaçlarla aynı etkiyi verir, fakat daha uzun süre etkisinin devam ettiği görülür. İlaç alırken vücutta kimyasal değişim sağlanabilir ama, bilişsel terapide kişi kendi düşünce sistemini, kalıplarını fark edebilme, sorgulama ve değiştirebilme fırsatı bulur.
 • Kişinin belki çocukluğundan beri taşıdığı, örneğin yetersizlik duygusunu sorgulayarak değiştirebilmesi mümkündür. Ama dinamik oryantasyonlu dediğimiz, bilinçaltına itilmiş bazı anıların, düşüncelerin kişiyi rahatsız ettiği ve kişinin bunları fark edip çözümlemesi gerektiğini kabul eden yaklaşımlar çok daha uzun süren psikoterapi süreçleri gerektiri
 • Depresyon tedavisinde en yaygın olarak KOGNİTİF AVRANIŞÇI TERAPİ kullanılmaktadır.

Web Sitlerimiz: Antalya Terapi Psikiyatri | Antalya Cinsel Terapi | Neo Rezonans Antalya | Sevilay Zorlu