drsevilayzorlu@gmail.com
TEL : 0242 316 98 99
Cetad Antalya Bölge Temsilcisi
KİŞİSEL GÜÇLERİNİZİN FARKINDA MISINIZ?

kisiselgucKİŞİSEL GÜÇLERİNİZİN FARKINDA MISINIZ?

 “Diğer insanlara gerçek değerler katabilmek için ve dünyada elinden gelen katkıyı en iyi şekilde verebilmen için, önce bir insan olarak kim olduğunu anlaman gerekir” Sharma

Çoğu zaman kendimizi tanımadan kendimizle yabancılaşabiliyoruz. Bazen de BİZ olmaya çalışırken BEN olmayı unutabiliyoruz.

Kendi gerçek kişiliğimizi saklayarak yüksek bir bedel öderiz. Ölüm gibi büyük bir kayıptır bu. İçtenlik, zevk, güven ve yakınlık hepsi kaybolur. Korunaklı kendi içine kapalı bir kabuk kalır geride. Kişi SAHTE BİR KENDİLİK oluşturur. Sahte kendilik daha serttir, sınırları daha az geçirgendir ve yara alma riski daha düşüktür. Dış kabuk ne kadar sert olursa olsun, derinlerde bir yerde kişinin GERÇEK KENDİLİĞİNİ kaybetmiş olmasının yası vardır… Vitrinde her şey yolunda gidiyor gibi görünür, esas sorun kaynaklarına hiç değinilmez.

Her şey yolundaymış gibi devam ederiz yolumuza. Yolculuk sırasında tökezlediğimiz zorlandığımız anlar olabilir. Bazen yaşamsal krizleri atlatırız bazen de zorlanırız. Kimi zaman elimizden tutacak birisi vardır kimi zaman da yalnızızdır. Kaybettiğimizi fark edemediklerimizi bulmak için çabalamaya başlarız. Gücümüzün tükendiğini yolun sonuna geldiğimizi hissedebiliriz. Her yaşadığımız acıdan güçlenerek donanımlı bir şekilde çıkarak hayata tutunmaya devam edebiliriz. Kendi içsel güçlerimizi keşfedebiliriz…

KİŞİSEL GÜÇLERİMİZ NELERDİR ?(Martin Seligman )

   1.MERAK,DÜNYAYA DUYULAN İLGİ;

Merak yeni bilgiler öğrenmeyi sağlar ve kişinin önyargılı olduğu anlarda  görüş açısını geliştirerek önyargılarından kurtulmasını sağlar. Merak boyutunun karşı ucunda ÇABUCAK CANI SIKILMA yer alır.

   2.ÖĞRENME İSTEĞİ:

Dışarıdan sizi zorlayan hiçbir etken olmamasına rağmen belirli alanlarda bilgi edinmeyi istemektir, bundan hoşlanmaktır.

   3.USLAMLAMA,ELEŞTİREL DÜŞÜNME AÇIK GÖRÜŞLÜLÜK:

Uslamlamak demek, bilgiyi nesnel ve akılcı bir biçimde incelemek demektir.Bir konuyu enine boyuna düşünüp inceleyerek karar vermektir.Bu açıdan bakıldığında uslamlamak eleştirel düşünmekle eşanlamlıdır.

   4.YARATICILIK,ÖZGÜRLÜK,YOL YORDAM BİLGİSİ:

Her şeyi alışagelmiş yollardan değil kendinizden bir şeyler katarak yapmanız anlamına gelir.

   5.DUYGUSAL ZEKA:

Kendinizi ve diğer insanları harekete geçiren etkenleri ve başkalarının duygularını ayırt edebilmeniz ve bunlara doğru tepkileri verebilmeniz demektir. Öte yandan, kendi duygularını anlayabilme ve bu bilgiyi davranışları anlamak ve yönlendirmek için kullanma yeteneğinden oluşur.Sözü edilen bu gücün bir başka yönüde kişinin kendini becerilerini ve ilgi alanlarını bunları en üst düzeyde kullanabileceği ortamlara sokmasıdır.İşinizi yakın ilişkilerinizi ve boş zaman etkinliklerinizi en iyi yeteneklerinizi her gün işe koşabileceğiniz bir biçimde seçip seçmediğiniz bu arada önemli ölçüde belirleyici olur.İş doyumu en yüksek olan insanların en iyi yaptıkları şeyleri her gün yapmalarına olanak tanınan insanlar oldukları bulunmuştur.

   6.BAKIŞ AÇISI:

Diğer insanların sorunlarını çözmek ve yeni bir bakış acısı kazanmak için sizin deneyimlerinize başvurmasıdır. Dünyaya bakışınızın size ve diğer insanlara anlamlı gelmesidir.

   7.YİĞİTLİK VE YÜREKLİLİK:

Yürekli insan korkunun duygusal ve davranışsal öğelerini ayırt edebilir ve yaşadığı öznel belirtilere karşın davranışsal olarak kaçma yanıtı vermeden, korku uyandıran sorunla yüzleşeblir. Ancak bu yaklaşım korkusuzluk, gözü karalık, düşüncesizlik demek değildir; ancak  duyulan korkuya karşın göz korkutucu duruma karşı durabilmek bir yürekliliktir.

   8.AZİM ÇALIŞKANLIK;

Çalışkan insanlar zorlu tasarıları üstlenirler ve bunları bitirirler. İşlerini yaptıkları sırada da yaşam sevinçlerini yitirmezler ve yakınmazlar.

   9.BÜTÜNLÜK, DOĞRULUK,DÜRÜSTLÜK:

İçten ve yapmacıksız insanlar gerçek insanlardır. İnsanın başkalarına karşı dürüst olabilmesinin önkoşulu önce kendisine karşı dürüst olabilmesidir. Kendilerine karşı dürüst olabilen insanlar başkalarına karşı kendiliğinden dürüst olurlar.

   10.BAŞKALARINA KARŞI İNCELİKLİ VE SAYGILI DAVRANMA, İNCELİK VE ELİAÇIKLIK:

Başkalarına incelik gösteriyor ve saygılı bir biçimde davranıyorsanız hiçbir uğraşınız sizi iyilik yapmaktan alıkoymaz. Tanımadığınız insanlar için bile iyilik yapmaktan doyum alırsınız. Başka insanların çıkarlarını en az kendi çıkarlarınız denli düşünmenizdir. Kendinizi,karşınızdakinin yerine koyma ve ona anlayış gösterme gücüdür.

   11.SEVMEK VE SEVİLMEYE İZİN VERME:

Diğer insanlarla yakın ve özel ilişkilere değer vermeniz demektir. Derin ve kalıcı duygular beslediğiniz insanların size karşı aynı olumlu duyguları beslemeleridir.

   12.YURTTAŞLIK, ÖDEV DUYGUSU, TAKIM ÇALIŞMASI, BAĞLILIK:

Takıma içtenlikle bağlı ve kendi takımına adamış biri olmanız her zaman üzerinize düşeni yapmanız ve takımın başarısı için çalışmanız anlamına gelir. Takımda,yetkili konumunda ki kişilere gereken saygıyı göstermenizi ve kendi kişiliğinizi takımın oluşturduğu bütünlük içinde eritmenizi gerektirir.Ancak bu,düşünmeden ve kendiliğinden söz dinlemeyi gerektiren bir durumda değildir.

   13.ADİL OLMAK VE EŞİTLİK:

Kişisel duygularınızın diğer insanlarla ilgili olarak aldığınız kararları etkilemesine izin vermemeniz, herkese benzer fırsatları tanımanız anlamına gelir.Tanırsanız da bütün insanların iyiliğini kendi iyiliğiniz denli önemsiyorsunuz demektir.Kişisel önyargılarınızı bir yana bırakıp herkese eşit davranabiliyor olmanız demektir.

   14.ÖZDENETİM:

Gerektiğinde içsel dürtülerinizi denetim altında tutup bir takım zorlanmalara gelebilmenizdir.Neyin doğru olduğunu bilmek ayrıdır,bunu yaşama geçirebilmek ayrı..Uzun erimli getiriler için, kısa erimli dürtülere karşı koyabilmeyi de kapsar.

   15.ÖNDERLİK:

Bir takım girişimlerde bulunmakta ve diğer insanları katarak bunların gerçekleşmesini sağlamakta başarılı olmak demektir.

   16.SAĞDUYU,ÖVGÜYLE KARŞILAŞABİLME,ÖNLEMLİ DAVRANMA:

Sağduyu, doğru, gerçekci,akla uygun ve yerinde yargılarda bulunma yeteneğidir.Sağduyulu insanlar ileri görüşlüdür  ve hemen karar vermezler.Birden oluşuveren düşüncelerini yeterince tartmadan yaşama geçirmezler.

   17.ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK,GÖSTERİŞSİZLİK VE YALINLIK:

Hep göz önünde olmayı istemiyor, başkalarının kendi adlarına konuşmasına izin veriyorsanız alçakgönüllüsünüz demektir.Alçak gönüllü insanlar kendi yengileri ve yenilgilerini çok önemli bulamazlar.Gösterişsiz ve yalındırlar.

   18.GÜZELLİĞİN DEĞERİNİ BİLME:

Doğada sanatla bilim de ya da sıradan gündelik olaylarda bir değerbilirlik gösterebilmeniz demektir. Değer bilenler yaşadıkları duygularla yücelirler.

   19.GÖNÜL BORCU DUYMA:

Mutlu olaylardan yapılagelmiş olan iyiliklerden dolayı hoşnutluk duyumsamak ve bunu başkalarına da bildirmek anlamına gelir.

   20.UMUT, İYİMSERLİK, GELECEĞE DÖNÜKLÜK:

Umut iyimserlik ve geleceğe dönüklük, geleceğe karşı olumlu bir tutum sergilediğini gösterir. Gelecekte iyi şeyler olacagını beklemek, çok çalışınca bunları elde edeceğini düşünmek ve geleceğe ilişkin tasarıları olmak yaşam sevincini duymanızı ve amaca yönelik bir yaşam sürmenizi sağlar.

   21.AMAÇ DUYGUSU:

Evrenin içinde konumunuzu belirleyen açık bir yaşam felsefenizin olması demektir. Yaşama anlam yükleyebilmek demektir.

   22.BAĞIŞLAYICILIK:

İnsanlar bağışlayıcı oldukları zaman incindikleri kişiye karşı duygularını değiştirerek onlara karşı dolasıyla dünyaya karşı daha olumlu bir tutum geliştirirler. İçsel güçlerini ödeşmek üzere harcamazlar.

   23.OYUNCULUK VE GÜLMECE:

Gerektiğinde yaşamın hafif yanını görmeyi kolaylıkla başarmak her şeyi gereğinden çok önemsememek demektir.

   24.İSTEK,TUTKU,ÇOŞKU:

Giriştiği eylemlere kendini tam olarak verme isteği gösteriyor ve verebiliyor olmak demektir. Yaşam sevinciyle dolu olmak demektir. Bulunduğu etkinliklerde gösterdiği tutkuyu başkalarına da bulaştırabiliyor olmak demektir. Esin kaynaklarının olması, bunlardan esinlenmek demektir.

KENDİNİZİ DEĞERLENDİRİN

Her insanın bütünlüğünü oluşturan birkaç gücü vardır. Bunlar bir insanın ayırımında olarak sahip olduğu, beğendiği ve her gün kullandığı güçlerdir. Yukarıda sözü edilen güçlerin sizde bulunup bulunmadığını sınamak için, aşağıdaki ölçütlerin olup olmadığını sorgulayabilirsiniz;

   1.Özgürlük duyusu(Bu gerçekten benmiyim!)

   2.Bu gücü kullanırken çoşkuyu duymak

   3.Bu gücü ilk uygulama aşamasında onu çabuk öğrendiğini görmek

   4.Bu gücü yaşama geçirmenin sürekli yeni yollarını öğrenmek

   5.Bu gücü kullanmak için yeni yollar arayıp durmak

   6.Bu gücü kullanırken bir kaçınılmazlık duygusuna kapılmak(Beni durdurmayı bir deneyin bakalım!)

   7.Bu gücü kullanırken tükendiğini değil, canlandığını hissetmek

   8.Bu gücün çevresinde dönen kişisel tasarılar yaratmak ve bunlarla uğraşmak

   9.Bu gücü kullanırken sevinç duymak, çoşmak, hatta kendinden geçmek

Bu ölçütlerden biri ya da birden çoğu en iyi güçlerinize uyuyorsa söz konusu güçler sizin güçlerinizdir. Bunları olabildiğince sık ve olabildiğince çok ortamda kullanmalısınız.

İyi bir yaşam, yaşamın başlıca alanlarında beliren güçlerinizi her gün yeniden kullanmaktan mutluluk duymaktan oluşur. Aynı güçleri, bilgiyi, gücü ya da iyiliği artırmak için kullanmak daha anlamlı bir yaşam sürmenin bir koşuludur. Dolasıyla yaşama bir anlam yüklenmiş olur.

 

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist &  Psikoterapist

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

facebook.com/antalyaterapipsikiyatri

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

Tel: 0 (242) 316 98 99

Web Sitlerimiz: Antalya Terapi Psikiyatri | Antalya Cinsel Terapi | Neo Rezonans Antalya | Sevilay Zorlu